5 natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat wij , u als cliënt op een holistische wijze benaderen. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Ons lichaam bestaat , net zoals alles om ons heen, uit energievelden. Door ons denkpatroon bij bepaalde ervaringen en door onderdrukte en onverwerkte emoties kunnen blokkades ontstaan in deze energiebanen, waardoor de samenwerking van de verschillende organen kan worden verstoord.


Met onze geheel veilige softlaser kunnen wij energie sturen naar die cellen die het op dit moment nodig hebben om zelf via biocellulaire stofwisseling de kwaal op te lossen. Elders op onze site kunt u uitgebreid lezen over deze ziekenhuis softlaser

Door o.a. acupunctuur en/of oor-acupunctuur toe te passen worden prikkels overgedragen naar de energieblokkades in het lichaam, waardoor deze kunnen worden opgeheven. Deze acupunctuur kunnen wij met naalden geven of indien u bang bent voor naalden of jonger bent dan 12 jaar met onze BNS- laser. Elders op onze site kunt u uitgebreid lezen over deze ziekenhuis softlaser.

In deze hectische maatschappij worden ons lichaam en geest regelmatig belast met gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.


Lymfedrainage


Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfebanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht, zoals het vervoer van zenuwprikkels,hormonen en afvoeren van schadelijke stoffen. Het lymfestelsel speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel geoptimaliseerd worden.


Manuele lymfedrainage is een type massage die de lymfestroom beïnvloedt en een zeer gunstige werking heeft op het hele lichaam. Door middel van speciale zachte aanrakingstechnieken worden de lymfeklieren gestimuleerd om het overtollige vocht en de afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Doordat er een betere celstofwisseling plaatsvindt, ziet je huid er na de massage vitaler uit. Ook na een operatie geeft deze manier van masseren verlichting en bevordert het herstel.

Door o.a. bepaalde denkpatronen kunnen energieblokkades in het lichaam ontstaan. Wij kunnen uw helpen deze denkpatronen en gedragspatronen te veranderen, aangezien wij over zeer ruime ervaring hebben op het gebied van het begeleiden van mensen die begeleiding wensen of in grotere psychische nood verkeren. Op verzoek zullen wij eventueel met psycholoog en andere hulpverleners samenwerken.

Voeding is o.a. noodzakelijk voor het menselijk lichaam om de arbeid van hart, ademhaling,spijsvertering en de lichaamstemperatuur te handhaven. Daarnaast hebben we voeding nodig voor uitwendige mechanische arbeid en het voedsel om te zetten in bruikbare stoffen. Gezonde voeding bevat voldoende vitaminen, stoffen die in het lichaam niet of onvoldoende worden gevormd, voor het in stand houden van het organisme. Gebrek aan goede voeding , zowel geestelijke als fysieke, kan leiden tot deficiëntieziekten. Wij kunnen u begeleiden op zowel van goede geestelijke als wel fysieke voeding zodat ziektes kunnen worden vermeden.