Alleen water

Zeer veel klachten en ziektes komen voort uit een verzuring van het lichaam.

Een van de meest effectieve manieren om dit aan te pakken is het drinken van alkalisch water en geïoniseerd water.

Voor meer informatie zie www.alleenwater.nl