APK Bloedtest

Voorkomen is beter dan genezen, maar hoe weet je nu wat je zou kunnen voorkomen? Aanleg voor ziekte, veroorzaakt door een slechte stofwisseling, kan herkend worden en daardoor behandeld. De moderne natuurgeneeskunde kan zo adequaat ingezet worden, om uw gezondheid optimaal te maken en te houden. Aan de hand van onderstaande laboratoriumtesten kunnen wij u uitgebreide informatie geven over de toestand van uw lichaam.

SKB bloedonderzoek

Deze test is een preventieve test die aangeeft al vanaf een heel vroeg stadium aan of er functionele (stadium I), kleine (stadium II) of grote verstoringen (stadium III) van de lichaamsfuncties zijn. Deze test wordt aangeraden bij onduidelijke , vage klachten. Hiermee kan inzicht verkregen worden in de vitaliteit van het lichaam. De mate van de gemeten verstoring (stadium I, II of III) bepaalt de intensiteit van de in te zetten therapie. Een doelgerichte corrigerende therapie helpt u om uw lichaamsfuncties en onderliggende processen weer in balans te brengen. Daardoor verdwijnen de klachten waardoor u zich fitter voelt.

APK bloedonderzoek

Bij deze test wordt een SKB test uitgevoerd plus 10 urine waardes gecontroleerd, bloedsuiker, cholesterol en bloeddruk gemeten.

Basis screening darmen

Bij chronische en vage maag-darmklachten en/of vermoeidheid, huidklachten en hormonale disfuncties geeft dit programma snel aan of deze veroorzaakt worden door een verstoorde darmflora, een verzwakt afweersysteem, ontstekingen en/of een voedselallergie. Op basis van de resultaten van dit programma wordt bepaald welke vervolg-onder­zoeken nodig zijn en/of welke therapie toegepast kan worden om de oorzaak van de klachten te verhelpen. Dit programma omvat de volgende onderzoeken: Fecesprogramma, Virulente factoren, SIgA, ß-Defensine 2, α-1-Antitrypsine en EPX.

Voor meer informatie over de laboratorium tests klik hier.